Misyonumuz

      Çevre değerlerine saygılı, kentlilik bilincini oluşturmuş,

  insan odaklı ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde

  ilçe belediyeleri ile eşgüdüm içinde çağdaş belediyecilik 

  hizmetleri sunarak Çardak’ta yaşayanların yaşam 

  kalitesini arttırmak.

 Vizyonumuz

   Güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik

yatırımlarıyla, turizmi ve faaliyette olan üniversitesi

ile çevreye duyarlı, kentleşmesini tamamlamış, yaşanılabilir

güvenli ve mutlu bir Çardak…